Cấp độ dịch ở tỉnh Đắk Nông từ ngày 26/11/2021 đến khi có thông báo mới

Cập nhật ngày: 26/11/2021 | 21:19 GMT+7

Căn cứ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông từ ngày 26/11/2021 cho đến khi có thông báo mới như sau: Cấp tỉnh ở cấp 3.

 

P.V

3,191
Viết bình luận mới