Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Cập nhật ngày: 17/10/2021 | 16:47 GMT+7

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc số 6025/UBND-KGVX về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cụ thể, thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trong đó, các địa phương tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, tiêm ngay mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Ngô Đồng

874
Viết bình luận mới