Được đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua "Sổ sức khỏe điện tử"

Cập nhật ngày: 14/09/2021 | 16:53 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận, triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để triển khai các nền tảng công nghệ đồng bộ, phục vụ công tác quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giúp người dân có thể dễ dàng đăng ký, xem lịch, tra cứu thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 qua hai nền tảng Bộ Y tế cung cấp là Cổng thông tin điện tử và ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” cho thiết bị di động, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Cụ thể, người dân cài đặt trên thiết bị điện thoại thông minh cá nhân ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" do Văn phòng Bộ Y tế phát hành, cung cấp tại App Store (hệ điều hành iOS) hoặc Google Play (hệ điều hành Android), thực hiện đăng ký tài khoản, khai báo đầy đủ thông tin liên quan và sử dụng để phối hợp tiêm chủng.

Người dân, tổ chức có thể truy cập và thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến trên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.

Các Thông tin, tài liệu về Nền tảng quản lý tiêm chủng như Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 và ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" được đăng tải công khai tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual.

 

Đ.D

1,360
Viết bình luận mới