Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 13/05/2022 | 14:33 GMT+7

Ngày 5/5/2022, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm), có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2022.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả chi phí. 

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo của Nghị quyết này. 

Các nội dung khác liên quan đến giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và các quy định pháp luật có liên quan. 

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

 

Tường Mạnh

1,565
Viết bình luận mới