HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 20/04/2017 | 10:09 GMT+7

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1912/UBND-NN về việc tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 14/8/2015 và Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Sở Nông nghiệp - PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở các huyện, thị xã; kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C.

UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết chăn nuôi, giết mổ tập trung giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020 của địa phương theo quy định; gắn việc thực hiện quy hoạch và nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xác định lộ trình, từng bước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định…

Thùy Dương

1,320
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Vừa qua, Báo Đắk Nông và các phương tiện truyền thông đã phản ánh nhiều về tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Theo bạn làm cách nào để hạn chế được những sự việc đau lòng này?