6 tháng đầu năm, sản xuất được hơn 365.500 tấn alumin quy đổi

Cập nhật ngày: 20/07/2021 | 08:50 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã sản xuất được hơn 365.500 tấn alumin quy đổi, đạt 56,24% kế hoạch năm và đạt 103% so với cùng kỳ.

Công nhân Phân xưởng Nguyên liệu-Hoà tách kiểm tra chất lượng sản phẩm Hydrat

Trong đó, sản lượng alumin nung thực hiện được 337.000 tấn, đạt 54,58% kế hoạch năm. Tổng sản phẩm tiêu thụ trong 6 tháng đạt 305.700 tấn, đạt 45,7% kế hoạch năm và 81% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng hydrat đạt 23.300 tấn và alumin đạt 282.300 tấn.

Doanh thu khoáng sản của Công ty thực hiện được 1.196 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước của đơn vị là 181 tỷ đồng.

Bảo Anh

2,162
Viết bình luận mới