Triển khai 40 ý tưởng nghiên cứu khoa học và công nghệ

Cập nhật ngày: 27/09/2021 | 09:11 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, toàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV có 40 ý tưởng nghiên cứu khoa học và công nghệ được ghi nhận.

Trong đó, 9 ý tưởng đã thực hiện xong, chờ nghiệm thu; 5 ý tưởng đã lập phương án, đang triển khai thi công; 7 ý tưởng đã lập phương án, đang chờ vật tư hoặc hợp đồng; 3 ý tưởng đã lập phương án, chưa có nguồn thực hiện và 16 ý tưởng đang lập phương án.

Ngoài ra, tại đơn vị còn 4 ý tưởng đang thực hiện từ năm 2019 chuyển sang. Trong đó, 3 ý tưởng đang triển khai, dự kiến nghiệm thu trước 30/11/2021 và 1 ý tưởng đã thực hiện xong, đề nghị nghiệm thu, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ mua sắm vật tư.

Lê Dung

2,403
Viết bình luận mới