Khơi gợi, động viên đồng bào tự vươn lên

Cập nhật ngày: 26/08/2021 | 08:26 GMT+7

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Có sự chuyển biến tích cực

Theo Ban Dân tộc tỉnh, hàng năm đơn vị đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS, gắn với sự phối hợp với ngành chức năng, các địa phương để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với đồng bào.

Nhiều hộ DTTS xã Cư K'nia (Cư Jút) sản xuất giỏi, có đời sống kinh tế khá

Căn cứ vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân tộc, nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa, gắn với từng vùng, miền, đối tượng tiếp cận và ngày càng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đem lại những hiệu quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS được lồng ghép với triển khai nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể như chương trình 135, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, chính sách đối với người có uy tín, chính sách vay vốn phát triển sản xuất…

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 100 hội nghị, hàng ngàn buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho vùng DTTS, cấp phát trên 30.000 bộ tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, sổ tay pháp luật đến bà con. Nhiều mô hình, câu lạc bộ về pháp luật được thành lập, duy trì tại các địa phương, góp phần chuyển tải các thông tin cần thiết đến với bà con.

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh xã Quảng Sơn (Đắk Glong). (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung

Theo ông Y Ái, Trưởng Phòng Tuyên truyền (Ban Dân tộc tỉnh), đối với tỉnh Đắk Nông, việc tuyên truyền được triển khai gắn với các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Các nội dung pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em, đất đai, bảo vệ rừng, giao thông đường bộ tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh.

Hình thức, cách thức tuyên truyền tiếp tục theo hướng đa dạng, phong phú hơn như sân khấu hóa, lồng ghép tranh ảnh, panô, áp phích, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng.

“Việc tuyên truyền phải làm sao khơi gợi, động viên, đánh thức tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy các tiềm năng để đồng bào biết cách vươn lên trong cuộc sống, nhất là góp phần giảm nghèo một cách bền vững”, ông Y Ái nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Phạm Khánh

1,095
Viết bình luận mới