Quốc lộ 14 và quốc lộ 28 có 51 điểm đen gây mất an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 09/08/2021 | 08:44 GMT+7

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các “điểm đen” gây mất ATGT trên quốc lộ 14 và 28.

Qua kiểm tra, rà soát, trên 2 quốc lộ xác định có tất cả 51 “điểm đen”, là các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT; trong đó, quốc lộ 28 có 20 vị trí và quốc lộ 14 có 31 vị trí.

Ban ATGT tỉnh đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xóa bỏ, khắc phục các “điểm đen” này; đồng thời thường xuyên rà soát hệ thống báo hiệu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến theo phân cấp quản lý để bảo đảm ATGT.

Thanh Bình

2,592
Viết bình luận mới