Ðắk Nông có 56 điểm nhận hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3

Cập nhật ngày: 13/10/2022 | 08:30 GMT+7

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 56 điểm dịch vụ bưu điện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tất cả các điểm bưu điện đều phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Đắk Nông xây dựng lộ trình đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, ưu tiên cho các điểm dịch vụ bưu điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số.

Đồng thời, Bưu điện tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bưu điện bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trước đó, qua khảo sát của cơ quan chức năng, năm 2021, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm 4,58%. Trong khi đó, theo qui định đánh giá chỉ số điểm cải cách hành chính, nội dung này thấp nhất phải là 5% mới bảo đảm yêu cầu.

Do tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp, nên kéo giảm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xuống thấp.

Thanh Bình

4,824
Viết bình luận mới