Gia Nghĩa, Ðắk Glong còn gây phiền hà về thủ tục đất

Cập nhật ngày: 05/12/2022 | 08:31 GMT+7

Nhiều người dân không hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong lĩnh vực giải quyết thủ tục đất tại Gia Nghĩa và Đắk Glong. Thậm chí, có trường hợp còn gây phiền hà, sách nhiễu, có dấu hiệu tiêu cực.

Kết quả khảo sát mới đây của ngành chức năng cho thấy, tại huyện Đắk Glong và TP. Gia Nghĩa vẫn còn xảy ra tình trạng nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đất trái với quy định theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong đó, UBND TP. Gia Nghĩa nhận hồ sơ trái quy định 21,7%; UBND huyện Đắk Glong 1,3%. Các hồ sơ nhận trái quy định này chủ yếu không thông qua bộ phận một cửa.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp do không có giấy hẹn. Người dân cũng phải chi ra những khoản phí không chính thức khi giải quyết TTHC bằng "cửa sau".

Những việc làm trái quy định này đã dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều người dân cảm thấy còn phiền hà khi giải quyết TTHC về đất tại Gia Nghĩa, Đắk Glong

Trong quá trình giao dịch giải quyết TTHC, người dân vẫn còn phải đi lại nhiều lần. Trong đó, người dân đi lại từ 2 - 5 lần, chiếm gần 70%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thiếu sự chủ động.

Cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực đất đai tại Gia Nghĩa, Đắk Glong chưa hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho người dân khi họ thực hiện giao dịch TTHC, có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm.

Tỷ lệ người dân liên hệ cơ quan, bộ phận khác (ngoài bộ phận một cửa) để giải quyết TTHC còn rất phổ biến (chiếm tỷ lệ 26,5%). Thay vào đó, nhiều người đã liên hệ hoặc gặp trực tiếp công chức thụ lý hồ sơ để giải quyết công việc.

Riêng tại bộ phận một cửa UBND TP. Gia Nghĩa, tỷ lệ người dân đánh giá công chức có gợi ý nộp thêm tiền ngoài các khoản phí, lệ phí chiếm 8,3% trong số những người được khảo sát; tỷ lệ người dân đánh giá công chức, viên chức gây phiền hà chiếm 14%.

Mặc dù UBND tỉnh, lãnh đạo địa phương đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh các mặt tiêu cực, nhưng vẫn còn tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong giải quyết TTHC của người dân để trục lợi.

Người dân giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND TP. Gia Nghĩa

Qua khảo sát của ngành chức năng, người dân tại 2 địa phương này vẫn chưa thấy thỏa đáng với việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của cơ quan Nhà nước về lĩnh vực đất.

Các phản ánh, kiến nghị về đất chưa được giải quyết triệt để, không hữu ích còn chiếm tỷ lệ cao; việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân về địa chỉ và các hình thức phản ánh kiến nghị chưa thật sự hiệu quả nên người dân rất khó khăn trong gửi thông tin phản ánh, kiến nghị.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đất trễ hẹn tại địa bàn Gia Nghĩa, Đắk Glong vẫn còn cao. Hai địa phương này cũng chưa thực hiện tốt việc xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả tiếp theo (lần 2) cho người dân đúng quy định.

Điều này dẫn đến người dân không biết đến khi nào có kết quả giải quyết TTHC. Việc này đã gây bức xúc cho người dân, nhất là khi thực hiện giao dịch hành chính lĩnh vực đất.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, trước thực trạng trên, đơn vị đã kiến nghị UBND các huyện Đắk Glong, TP. Gia Nghĩa kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là lĩnh vực đất.

Bộ phận một cửa các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định trong giải quyết hồ sơ TTHC theo Quyết định số 28 của UBND tỉnh. Trong đó, hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận tại bộ phận một cửa.

Công chức phụ trách TTHC phải hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn. Trong trường hợp đề nghị người dân bổ sung hồ sơ thì phải có thông báo.

Ngoài ra, khi từ chối giải quyết hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối. Hồ sơ trễ hẹn phải có thông báo xin lỗi, hẹn lại thời gian trả kết quả cụ thể cho người dân, tổ chức.

Hoàng Thanh

4,365
Viết bình luận mới