Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 30/08/2022 | 08:45 GMT+7

Từ tháng 8 đến 10/2022, UBND huyện Đắk Glong sẽ tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Việc khảo sát được thực hiện trực tiếp qua phiếu tại Bộ phận một cửa và UBND các xã và trực tuyến qua trang thông tin điện tử của huyện Đắk Glong. Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ hài lòng, không hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước như: cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp cận dịch vụ hành chính công; TTHC; công chức, viên chức giải quyết TTHC; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị.

Cuộc khảo sát nhằm thu thập các thông tin góp ý của người dân, doanh nghiệp đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cũng như phát huy vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thanh Bình

4,127
Viết bình luận mới