Nâng cao trình độ áp dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã

Cập nhật ngày: 30/08/2022 | 08:45 GMT+7

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh Đắk Nông có 1.528 cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; trong đó, có hơn 75% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo nâng cao trình độ áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chất lượng, kỹ năng thực hiện quy trình hành chính điện tử đối với cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên, góp phần tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức ứng dụng hiệu quả phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tích hợp chia sẻ hệ thống dữ liệu theo qui định thuộc các lĩnh vực như: tư pháp, văn phòng, bảo hiểm xã hội…

Việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo đảm hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn và tạo thuận giao dịch hành chính, hạn chế tối đa tình trạng sai hẹn, trễ hẹn hồ sơ.

Thanh Bình

3,833
Viết bình luận mới