Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,4%

Cập nhật ngày: 06/07/2021 | 08:47 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2021), toàn tỉnh có 218.763 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết. Trong đó: 19.838 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 8.606 hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 190.319 hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp và bưu chính).

Kết quả, có 206.885 hồ sơ đã được giải quyết. Trong đó, 99.558 hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 48,2%; 106.018 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 51,2%; 1.309 hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm 0,6%; 11.878 hồ sơ đang giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho 5.687 lượt tổ chức, cá nhân; trong đó: 3.852 lượt hướng dẫn trực tiếp, 756 lượt gọi đi và 1.079 lượt trả lời cuộc gọi đến.

Mức độ hài lòng đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công được đánh giá bằng máy tính bảng, thường xuyên cập nhật tự động, với tỷ lệ hài lòng đạt 98,8%.

Tường Mạnh

4,337
Viết bình luận mới