Xã Long Sơn thúc đẩy cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân

Cập nhật ngày: 23/06/2021 | 09:33 GMT+7

Thời gian qua, UBND xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo ông Nguyễn Cảnh Đông Đô, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, Đảng ủy, UBND xã xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nên xã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác này.

Bộ phận một cửa xã Long Sơn (Đắk Mil) luôn hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, người trực tiếp phụ trách được tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng. Vì vậy, năng lực và chỉ số CCHC của địa phương từng bước được nâng lên, người dân, doanh nghiệp ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

Hiện nay, UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, tham mưu UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Trong đó, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình CCHC.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều đủ chuẩn, có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận một cửa hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không để chồng chéo, tránh gây phiền hà cho người dân.

Ông Vương Văn Vượng, người dân ở thôn Đông Sơn, xã Long Sơn cho biết: “Tôi thường đến UBND xã làm các thủ tục liên quan đến quá trình vay vốn để đầu tư sản xuất. Lần nào tôi cũng được cán bộ ở đây hướng dẫn nhiệt tình và thủ tục nhanh gọn, nên rất hài lòng”.

Cũng theo ông Nguyễn Cảnh Đông Đô, để cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ người dân, UBND xã tiếp tục tập trung làm tốt các công tác như: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho bộ phận một cửa, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi.

Cùng với tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật.

UBND xã thường xuyên thực hiện nghiệm túc niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính để tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất, công tác CCHC phải luôn hướng đến mục tiêu cao nhất đó là tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần cho sự phát triển của địa phương.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

5,627
Viết bình luận mới