• Tăng cường lãnh đạo phòng, chống tội phạm ma túy
 • 16:51 13/12/2022
 • Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực.
 • Chi bộ bon Glong Phe - Điểm sáng giữa vùng dân tộc
 • 16:04 13/12/2022
 • Chi bộ bon Glong Phe, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) có 16 đảng viên, trong đó có 12 đồng chí người dân tộc thiểu số. Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo quần chúng Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả.
 • Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 11:18 12/12/2022
 • Sáng 12/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 với sự tham dự của 47/51 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 • Dấu ấn đảng viên trẻ ở Công ty Nhôm Đắk Nông
 • 10:35 12/12/2022
 • Đội ngũ đảng viên trẻ đang được xem là lực lượng có vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động phong trào tại Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV (Đắk R’lấp).
 • Đắk Nông tăng cường lãnh đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
 • 09:47 12/12/2022
 • Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, nhất là các cơ quan có chức năng PCTN đã tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.
 • Ðề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
 • 09:30 12/12/2022
 • Bằng nhiều giải pháp thiết thực, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên.
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
 • 09:28 12/12/2022
 • Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 • Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên
 • 09:27 12/12/2022
 • Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21), Tỉnh ủy Đắk Nông đã xây dựng Chương trình hành động số 48-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21 nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.
 • Ðắk Mil đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
 • 09:21 12/12/2022
 • Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Đắk Mil đạt được nhiều kết quả tích cực, xuất hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
 • Ðắk R’lấp chú trọng phát triển đảng viên
 • 09:17 12/12/2022
 • Năm 2022, Đắk R’lấp là một trong những đảng bộ kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho tổ chức Đảng ở cơ sở.
 • Đắk Nông nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
 • 20:31 10/12/2022
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, và phải làm thực chất, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
 • Đắk Nông "mạnh tay" xử lý các vụ việc nổi cộm
 • 09:28 10/12/2022
 • Chủ động kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, "mạnh tay" xử lý các vụ việc nổi cộm, không để phát sinh phức tạp, đây là nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo ngành Kiểm tra Đảng và các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện thường xuyên trong năm 2022.