Ðắk Nông tăng cường lãnh đạo cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/11/2022 | 09:15 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong giai đoạn tới, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC một cách sâu sát, toàn diện. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu về CCHC.

Cụ thể, về cải cách thể chế, đến năm 2025, Đắk Nông phấn đấu tối thiểu 80% thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ngành, địa phương có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong đó, 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Đến năm 2030, tối thiểu 90% các TTHC của các sở, ngành, địa phương có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa UBND huyện Đắk Song xử lý thủ tục hành chính cho người dân

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh đạt tối thiểu 80%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

Về cải cách tổ chức bộ máy, đến năm 2025, Đắk Nông giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 5% biên chế công chức; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021.

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Đến năm 2030, tỉnh tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước đạt tối thiểu 95%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

Công chức bộ phận một cửa UBND xã Quảng Trực (Tuy Đức) hướng dẫn người dân quét mã QR giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2025, tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Về xây dựng và phát triển chính quyền số, đến năm 2025, 100% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất.

50% hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả trên thiết bị di động.

Tỷ lệ hồ sơ mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu chỉ số CCHC đạt thứ hạng từ 37 trở lên; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan Nhà nước đạt từ 95% trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm khá; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh duy trì trong nhóm trung bình cao...

Thanh Bình

1,221
Viết bình luận mới