Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa

Cập nhật ngày: 15/10/2021 | 09:55 GMT+7

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, ngành Kiểm tra Đảng đã chủ động, tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS và kỷ luật của Đảng cơ bản bảo đảm theo tiến độ và chương trình, kế hoạch đề ra.

Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ngành Kiểm tra Đảng đã chủ động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP). Qua kiểm tra, kết luận có 92 đảng viên và 5 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm; phải xem xét, thi hành kỷ luật 22 đảng viên và 1 tổ chức đảng vi phạm quy định của Điều lệ Đảng. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đang tiếp tục kiểm tra đảng viên khi có DHVP đối với 9 đồng chí; trong đó, một số đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện ủy trực thuộc... Nội dung kiểm tra đảng viên khi có DHVP trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng gắn với quản lý dân cư, quản lý bảo vệ rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của ngành Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh Phan Tân

Thông qua kết quả kiểm tra, việc phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; góp phần cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra đã giúp cho ngành Kiểm tra Đảng thực hiện tốt nguyên tắc công tác KTGS và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đó là “phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng từ khi mới manh nha, không để vi phạm tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài và lan rộng…”.

Kiểm tra khi có DHVP là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP, ngành Kiểm tra Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số tổ chức đảng chưa thực sự coi trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, số lượng kiểm tra còn ít; việc phát hiện, kiểm tra vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc sợ bị ảnh hưởng đến thành tích; việc tự kiểm tra, tự phát hiện DHVP trong tổ chức vẫn là khâu yếu… Nguyên nhân do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra DHVP trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa cao; ý thức tự nhận khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế…

Biểu đồ: B.M

Công tác kiểm tra khi có DHVP sẽ góp phần phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp cần xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có DHVP. Có như vậy, công tác này mới tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp trong chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, nhất là những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ, đảng viên chủ chốt, cấp ủy viên các cấp.

Ngành kiểm tra Đảng cần chủ động, tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có DHVP đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, ngành phải linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tiến hành kiểm tra để phù hợp với điều kiện, bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

Biểu đồ: B.M

Cấp ủy, UBKT các cấp bám sát, tập trung kiểm tra những vấn đề phức tạp, điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, khi phát hiện DHVP, UBKT các cấp phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm để giúp tổ chức đảng và đảng viên chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm kéo dài, tích tụ thành vi phạm lớn, lan rộng đến nhiều người.

Cấp ủy, UBKT quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; có bản lĩnh vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Võ Đình Tín

UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

1,649
Viết bình luận mới