Cuối năm 2023 lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HÐND bầu

Cập nhật ngày: 10/08/2022 | 08:50 GMT+7

Theo Nghị quyết Số 29 của HĐND tỉnh khóa IV về Chương trình giám sát của HĐND năm 2023 thì tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm 2023) sẽ lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đối với giám sát tại các kỳ họp, năm 2023, HĐND tỉnh thực hiện xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh,  dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2023; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND, TAND, Viện KSND, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của luật.

HĐND tỉnh cũng thực hiện chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên khác của UBND tỉnh… liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Về giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết Số 29 cũng yêu cầu căn cứ vào chương trình giám sát và điều kiện, tình hình thực tế, Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc giám sát tiếp tục đổi mới, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa chỉ, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình giám sát, cần làm rõ vấn đề, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Nghị quyết về giám sát, chất vấn cần ngắn gọn, rõ, có các tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát...

Phan Tân

2,001
Viết bình luận mới