Đảng bộ Khối thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất

Cập nhật ngày: 08/12/2021 | 09:11 GMT+7

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất vào tháng 4 năm 2019 trên cơ sở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Các doanh nghiệp tỉnh. Sau gần 3 năm hợp nhất, cơ cấu bộ máy của Đảng bộ được tinh gọn, hoạt động hiệu quả, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng rõ nét, toàn diện và có chiều sâu.

Gọn đầu mối

Trước đây khi chưa hợp nhất, tổ chức bộ máy của 2 Đảng bộ Khối Các cơ quan và Đảng bộ Khối Các doanh nghiệp tỉnh gồm có 2 bí thư, 5 phó bí thư; ban thường vụ 15 người; ban chấp hành 43 người, (trong đó có 20 chuyên trách, 23 kiêm nhiệm); ủy ban kiểm tra 10 người (5 chuyên trách, 5 kiêm nhiệm). Hai đảng bộ có 89 tổ chức cơ sở đảng (35 đảng bộ cơ sở và 54 chi bộ cơ sở) với 217 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 1202, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “Về việc thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh", tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối được tinh gọn hơn.

Qua hợp nhất, sắp xếp, số cán bộ lãnh đạo giảm 1 bí thư, 3 phó bí thư, 3 trưởng ban và tương đương, 6 ủy viên ban chấp hành, 2 ủy viên ban thường vụ. Cơ quan Đảng ủy Khối còn 30 biên chế (trước khi hợp nhất là 42 biên chế)… Về kinh tế đã giảm được 1 trụ sở làm việc và các trang thiết bị làm việc; giảm chi thường xuyên cho 1 đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh ủy; giảm phụ cấp chức vụ đối với 1 bí thư, 16 ủy viên ban chấp hành, 6 ủy viên ban thường vụ, 4 thường trực Đảng ủy Khối…

Sau sáp nhập, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thể hiện rõ nét kịp thời, toàn diện, thống nhất có chiều sâu

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng, gồm 35 đảng bộ (203 chi bộ trực thuộc) và 45 chi bộ cơ sở, với hơn 3.406 đảng viên đang sinh hoạt ở 2 loại hình tổ chức cơ sở đảng: Khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Khối doanh nghiệp. Thường trực Đảng ủy Khối 3 người (bí thư và 2 phó bí thư); ban thường vụ 9 ủy viên (chuyên trách 7, kiêm nhiệm 2); ban chấp hành 27 ủy viên (chuyên trách 11, kiêm nhiệm 16); ủy ban kiểm tra 7 người (chuyên trách 5, kiêm nhiệm 2).

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Theo đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sau khi chính thức đi vào hoạt động, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối được thể hiện rõ nét, kịp thời, toàn diện, thống nhất, có chiều sâu, gắn được sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Đảng ủy kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách, các biện pháp, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc hợp nhất không những không tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên mà còn khắc phục cơ bản được sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vai trò chỉ đạo các đoàn thể ngày càng sát sao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đoàn thể đổi mới hình thức hoạt động theo hướng trọng tâm, sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ, góp phần tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, đảng bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Số tổ chức cơ sở đảng được thu gọn hơn, bảo đảm chất lượng hiệu quả hơn...

Sau gần 3 năm thực hiện sáp nhập, cơ cấu bộ máy của Đảng bộ Khối được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuy còn một số vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện, song có thể khẳng định, việc sáp nhập là đúng với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bài, ảnh: Lam Giang

930
Viết bình luận mới