Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 phải bảo đảm đúng quy định

Cập nhật ngày: 13/11/2022 | 12:29 GMT+7

Ngày 1/11, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1092-CV/TU chỉ đạo việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Để lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá năm 2022 theo đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh và thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Bình Minh

962
Viết bình luận mới