Mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 20/09/2021 | 09:18 GMT+7

Tiếp tục hoàn thiện đưa văn phòng cấp ủy phục vụ chung hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thông suốt, đó là quyết tâm của tỉnh qua đánh giá hơn 2 năm thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh.

Tinh giảm đầu mối

Đề án thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, với việc sáp nhập bộ phận phục vụ gồm: kế toán, văn thư, lái xe, tạp vụ tại các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và đi vào thực hiện từ tháng 10/2018.

Khi thực hiện đề án đã giảm các đầu mối cấp phòng và số lượng lãnh đạo cấp phòng tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Cụ thể, đã giảm 6 đầu mối cấp phòng tại 6 đơn vị (Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy) và 13 chức danh lãnh đạo cấp phòng (7 trưởng phòng, 6 phó trưởng phòng).

Đội ngũ kế toán, lái xe, tạp vụ từ các ban đảng cũng được chuyển về và thực hiện nhiệm vụ qua sự phân công, điều phối của Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đó, bộ phận kế toán trước đây 8 người, hiện nay còn 5 người, giảm 3 người. Lái xe trước đây 18 người, hiện nay còn 14 người, giảm 4 người và sẽ tiếp tục giảm thêm từ 1-2 người. Riêng bộ phận văn thư dự kiến sẽ chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy từ tháng 1/2020, nhưng vì một số lý do nên chưa thực hiện được.

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vũ Tá Long, sau gần 3 năm thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung, công tác quản lý, điều hành tài chính các cơ quan đảng của Tỉnh ủy được thống nhất. Chứng từ thanh, quyết toán chặt chẽ, tài sản công được quản lý thống nhất, đồng bộ. Kinh phí hoạt động được sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động.

Việc tập trung nhân lực, phương tiện phục vụ các hoạt động chung của Tỉnh ủy thuận lợi, hiệu quả, nhất là phục vụ các hội nghị lớn. Đến nay, đội xe phục vụ từng bước đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ khá kịp thời các chuyến công tác của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban đảng. Phương tiện được tăng cường sử dụng chung, góp phần tiết kiệm chi phí xăng xe…

Các cuộc họp của Tỉnh ủy được Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban đảng chuẩn bị chu đáo

Một số hạn chế, khó khăn

Tại hội nghị trực tuyến mới đây, các ý kiến đều khẳng định mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung đã phát huy hiệu quả, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với mục tiêu cao nhất là làm tốt công tác tham mưu, nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số bất cập cần được điều chỉnh.

Đơn cử, việc bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất của một số đơn vị còn bị động. Công tác lập dự trù kinh phí, thanh, quyết toán gặp nhiều khó khăn hoặc chậm so với quy định (do cán bộ tại các đơn vị không có nghiệp vụ kế toán). Việc phối hợp để thanh quyết toán chưa nhịp nhàng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên, nguyên nhân là do hiện nay bộ phận kế toán rút về Văn phòng Tỉnh ủy, nên khi lập dự toán hàng năm hoặc các chứng từ thanh toán thì anh em ở các ban đảng không có chuyên môn, gặp rất nhiều lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Hoặc như việc điều động xe nhiều lúc cũng chưa kịp thời, nhất là những trường hợp đột xuất.

Trong lĩnh vực phục vụ vẫn còn những bất cập, hạn chế, nhất là những chuyến công tác phát sinh ngoài giờ hành chính, những nhiệm vụ phát sinh đột xuất cần xử lý nhanh. Đối với nhân viên tạp vụ khó quản lý về mặt thời gian vì được biệt phái về các đơn vị. Việc sắp xếp người phục vụ khác khi nhân viên đó bị ốm, nghỉ phép còn khó khăn.

Đối với bộ phận văn thư hiện chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do văn thư là đầu mối tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi. Trong khi đó, một số cơ quan thường xuyên ban hành nhiều văn bản có cấp độ mật nên không thể xử lý qua mạng. Mặt khác, trang thiết bị đã cũ nên chưa phù hợp về yêu cầu cải cách hành chính và việc quản lý con dấu còn nhiều bất cập, khó kiểm soát.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình

Theo đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, quá trình thực hiện mô hình tuy có những hạn chế nhưng về cơ bản là ưu điểm nên Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành. Riêng đối với bộ phận văn thư thì thống nhất không sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy mà của ban nào thì giữ nguyên ở đó.

Mặt khác, để mô hình hoạt động hiệu quả, tỉnh cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện máy móc để chuyển dần xử lý bằng văn bản qua môi trường mạng, giảm bớt khối lượng về giấy tờ hành chính, trừ những văn bản mật. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cho phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn.

Theo đồng chí Vũ Tá Long, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với các ban đảng để hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện các nhiệm vụ về kế toán, phục vụ và điều hành xe, bảo đảm cho các hoạt động. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu tăng cường đầu tư các trang thiết bị và nâng cấp hệ thống thông tin để phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành nhằm giảm bớt áp lực về giấy tờ trên thực tế, với xu hướng “phòng họp không giấy”.

Bài, ảnh: Lam Giang

1,477
Viết bình luận mới