Nội dung chính Phiên họp thứ 20 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 26/10/2022 | 13:57 GMT+7

Theo chương trình làm việc, sáng 27/10/2022, Phiên họp thứ 20 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với một số nội dung chính:

Xem xét, cho ý kiến Tờ trình số 5717/TTr-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh; đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai kế hoạch công tác tháng 11 năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

 

P.V

1,178
Viết bình luận mới