Phát huy vai trò của Ðoàn trong xây dựng Ðảng

Cập nhật ngày: 05/12/2022 | 08:49 GMT+7

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đắk Nông luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới

Toàn tỉnh hiện có hơn 157.000 thanh niên với hơn 31.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 1.799 chi đoàn, 261 cơ sở đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Hằng năm, Tỉnh đoàn tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ điểm, nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc,… thu hút 174.289 lượt ĐVTN tham gia.

Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn đàn "Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên" cho ĐVTN trong Khối

Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thông qua phương tiện truyền thông; sinh hoạt chuyên đề, Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Đảng với Thanh niên, thanh niên với Đảng”; “Tuổi trẻ Đắk Nông sắt son niềm tin với Đảng”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”… Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Nông thời kỳ mới” được triển khai đồng bộ trong toàn đoàn, với những tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm của thanh thiếu nhi tại từng địa phương, đơn vị.

Từ đây, lực lượng ĐVTN được bồi dưỡng, giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn. Qua các hoạt động, góp phần xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng cao đẹp, ý chí tự cường, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tuyên dương 286 tập thể và 632 gương thanh niên điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác

Trưởng thành từ thực tiễn

Triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ đoàn tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện được chú trọng, xem đây là môi trường để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, giúp ĐVTN có nhiều cơ hội trải nghiệm và trưởng thành từ thực tiễn. Từ các phong trào, hoạt động, các cơ sở đoàn kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, tạo nguồn đảng viên trẻ cho Đảng. 5 năm qua (2017- 2022), tổ chức đoàn các cấp đã giới thiệu 10.115 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét. Trong đó, có 3.026 ĐVTN được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỗi đảng viên trẻ được trưởng thành từ phong trào đoàn luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Sau khi được kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chứng tỏ bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực của bản thân. Bản thân họ luôn là tấm gương, là người truyền lửa, sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu cho lớp đoàn viên kế cận.

Đặng Hiền

451
Viết bình luận mới