Phát triển đảng viên khó cũng phải phấn đấu hoàn thành

Cập nhật ngày: 05/12/2022 | 08:59 GMT+7

Phát triển đảng viên ngày càng khó, nhưng nếu nỗ lực, quyết tâm bằng nhiều giải pháp thì có thể hoàn thành, đó là ý kiến của UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 mới đây.

Những năm qua, mặc dù tỉnh không giao chỉ tiêu cụ thể mà các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào nguồn hiện có để đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng phù hợp. Thế nhưng, công tác phát triển đảng viên thực sự rất khó khăn và chưa năm nào đạt được. Cụ thể, năm 2020, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 731/828 đảng viên (đạt khoảng 88%); năm 2021 kết nạp được 652/705 đảng viên (đạt khoảng 93%); năm 2022 đến thời điểm này mới chỉ kết nạp được 510/629 đảng viên (đạt 81%). Dựa trên các con số này có thể thấy, hàng năm, chỉ tiêu phát triển đảng viên đều hạ xuống nhưng vẫn không đạt.

Đảng ủy xã Đắk R'tíh (Tuy Đức) luôn quan tâm, tạo điều kiện, xây dựng các phong trào, hoạt động

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra chỉ tiêu, trong năm 2023, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên toàn đảng bộ.

Toàn tỉnh hiện có 24.480 đảng viên, chiếu theo nghị quyết năm 2023 phát triển 3% thì quy ra số đảng viên cần phát triển là 823 người. Ðây là con số rất lớn, rất khó phải phấn đấu và đòi hỏi có những giải pháp quyết liệt. Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên, để đưa ra chỉ tiêu này, tỉnh đều có căn cứ cụ thể và phải quyết tâm thực hiện được. Cụ thể, Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm, giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên. Chương trình hành động số 48, ngày 30/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21 cũng đặt mục tiêu hằng năm, phấn đấu phát triển đảng viên đạt 3% tổng số đảng viên toàn đảng bộ.

Đồ họa: H.H

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Chương trình hành động số 48 của Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần chú trọng tạo nguồn, xây dựng nguồn quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Trên thực tế phát triển đảng hiện nay chủ yếu trông chờ vào nguồn từ khối các cơ quan Nhà nước, khối Đảng và khối chính quyền, do đó, cần quan tâm đến các nguồn khác như các đối tượng học sinh, sinh viên (học sinh khối 12, cao đẳng, trung cấp), các doanh nghiệp, đội ngũ viên chức. "Hiện nay có tình trạng viên chức ngại vào Đảng, nhất là giáo viên, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đề ra" đồng chí Nguyễn Đức Nguyên nhấn mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhấn mạnh: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết: "Những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần!". Nghị quyết số 21 cũng đã yêu cầu: “Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số”. "Trên tinh thần đó, tỉnh Đắk Nông xác định công tác phát triển đảng viên ngày càng khó, tuy nhiên, không vì khó mà chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng. Số lượng phải đi luôn đôi với chất lượng", Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu quyết tâm.

Hoàng Hoài

514
Viết bình luận mới