Tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc': Cẩm nang xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Cập nhật ngày: 27/10/2022 | 08:12 GMT+7

Mùa thu tháng 10/1947, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ mới ra đời được hai năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một tác phẩm đặc biệt quan trọng, ký tên X.Y.Z, để huấn luyện, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên. Đó là tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc".

75 năm đã trôi qua nhưng những tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, có tính thời sự cấp thiết và đang tiếp tục soi sáng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta luôn vững mạnh.

 

Theo TTXVN

1,068
Viết bình luận mới