Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật ngày: 09/12/2022 | 15:30 GMT+7

Ngày 9/12, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổng kết hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đánh giá, Đề án số 13 là cách làm riêng của Đắk Nông, thiết thực đưa Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đi vào cuộc sống. Vai trò quan trọng của Ban chỉ đạo 35 các cấp được khẳng định, thông qua việc chủ động tham gia ngay từ đầu, từ sớm, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Qua đó, nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ, niềm tin của cán bộ, đảng viên, các giai tầng xã hội vào Đảng bộ, Chính quyền tỉnh được củng cố. Sự đồng thuận, bầu không khí tích cực trong xã hội được nhân lên, tạo điều kiện, môi trường chính trị, xã hội thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đề án số 13 là cách làm riêng của Đắk Nông, thiết thực đưa Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đây là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, dưới sự định hướng của cấp ủy; trong đó các cơ quan Tuyên giáo các cấp, lực lượng vũ trang là nòng cốt. Cấp ủy cấp huyện kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cho phù hợp với thực tiễn. Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí bám sát định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, chủ động thông tin, góp phần định hướng dư luận đối với các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề, vụ việc phức tạp, tránh bỏ trống trận địa tư tưởng, để các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Tặng giấy khen của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Tin, ảnh: Khánh An

1,898
Viết bình luận mới