Tuy Ðức về đích sớm trong phát triển đảng viên

Cập nhật ngày: 29/11/2022 | 09:03 GMT+7

Nhờ triển khai các giải pháp hiệu quả đồng bộ, linh hoạt, nên đến nay huyện Tuy Đức đã về đích sớm trong công tác phát triển đảng viên năm 2022.

Chú trọng, giới thiệu người dân tộc thiểu số

Cũng như những địa phương khác, hiện nay, nguồn phát triển đảng của xã Đắk R’tíh, nhất là thôn, bon gặp nhiều khó khăn do thanh niên đi làm ăn xa; quần chúng dân tộc thiểu số ngại làm hồ sơ lý lịch; nhiều quần chúng năng nổ, nhiệt tình nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn… Để khắc phục tình trạng này, Đảng bộ xã đã yêu cầu các chi bộ chú trọng tạo nguồn, cử quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng; phân công Đảng ủy viên, cấp ủy Chi bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú, nhất là người dân tộc thiểu số trong làm hồ sơ lý lịch.

Theo đồng chí Thái Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắk R’tíh, công tác phát triển đảng viên được địa phương tập trung thực hiện, nhất là ở các thôn, bon. Trong đó, Đảng ủy xã yêu cầu, mỗi chi bộ phát triển ít nhất 1 đảng viên/năm để tăng cường sức chiến đấu cho chi bộ. Tùy vào từng đối tượng, Đảng ủy xã triển khai cách thức giúp đỡ, hỗ trợ khác nhau để làm sao quần chúng tự nguyện và cảm thấy được vai trò, trách nhiệm của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó, trong 7 đảng viên được kết nạp từ đầu năm 2022 đến nay, có 4 đảng viên là người dân tộc thiểu số gồm Tày, Dao và M’nông.

Chị Lục Thị Thủy cho rằng, vào Đảng đồng nghĩa với việc có thêm môi trường lớn để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành

Chị Lục Thị Thủy, dân tộc Tày, công chức Tài chính – Kế toán, xã Đắk R’tíh, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2022, chia sẻ: “Từ khi được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do cơ quan, địa phương tổ chức, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vào Đảng đồng nghĩa với việc tôi phải có tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến hơn nữa so với trước đây”.

Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể

Năm 2022, Đảng bộ xã Đắk Búk So đăng ký 8 chỉ tiêu, đến nay đã kết nạp được 4 đảng viên mới, còn 5 hồ sơ bảo đảm điều kiện quy định, đang được Huyện ủy xem xét, dự kiến đến cuối năm sẽ tiến hành kết nạp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đắk Búk So Trần Bình Đẳng, để khắc phục tình trạng phát triển đảng viên không đạt chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy xã căn cứ vào nguồn đã có để đăng ký chỉ tiêu phù hợp. Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đoàn thể cần chú trọng phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên về Đảng, chứ không phó mặc cho cấp ủy chi bộ thôn, bon. Vì hơn ai hết, chính các tổ chức đoàn thể mới hiểu hết về đoàn viên, hội viên của mình, từ đó chọn ra những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn. Khi xếp loại cuối năm, các tổ chức đoàn thể đánh giá cả phần việc liên quan đến tạo nguồn, phát triển đảng của tổ chức mình.

“Tại các cuộc họp hằng tháng, Đảng ủy xã đều nhắc nhở nếu không chú trọng phát triển đảng viên thì sẽ bị "rỗng" gốc, nghĩa là không củng cố được tổ chức, sức mạnh của Đảng. Do đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải vào cuộc cùng cấp ủy quan tâm bồi dưỡng, phát hiện những nhân tố ưu tú trong chính tổ chức mình để tạo nguồn”, đồng chí Trần Bình Đẳng cho biết.

Nhiều đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú xã Đắk Búk So được tham gia nhiều phong trào, hoạt động để phấn đấu, rèn luyện

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Theo đồng chí Y Thái, Phó Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, xác định phát triển Đảng là một trong những công tác quan trọng trong củng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức cũng như tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, nên Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xem là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách địa bàn. Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng nhận thức về Đảng, tạo điều kiện hỗ trợ thẩm tra hồ sơ lý lịch của người xin vào Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, huyện Tuy Ðức đã kết nạp được 50 đảng viên, đạt 100% nghị quyết năm 2022. Toàn huyện hiện còn 15 hồ sơ đang xem xét và dự kiến cuối năm sẽ kết nạp thêm được nhiều đảng viên hơn.

Hoàng Hoài

1,623
Viết bình luận mới