• Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội
 • 14:27 08/11/2021
 • Bắt đầu tuần làm việc trực tiếp trong đợt họp thứ hai của Kỳ họp thứ 2, ngày 8/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
 • Phát triển ngành nông nghiệp bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và bền vững
 • 11:52 30/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 30/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, một số sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.
 • Thảo luận về cơ cấu lại nền kinh tế và quy hoạch sử dụng đất quốc gia
 • 17:09 29/10/2021
 • Chiều 29/10, tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thảo luận tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).
 • Thảo luận dự án Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật Điện ảnh (sửa đổi)
 • 16:07 28/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 28/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.
 • Bảo đảm phát triển an toàn, bền vững Quỹ Bảo hiểm xã hội
 • 16:30 27/10/2021
 • Chiều 27/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
 • Thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố
 • 14:23 27/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 27/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế. Đồng chí Dương Khắc Mai, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.
 • Bảo đảm Luật Cảnh sát cơ động không chồng chéo với các luật hiện hành
 • 11:03 26/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.
 • Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm
 • 17:27 22/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 22/10, sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
 • Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các luật hiện hành
 • 16:23 21/10/2021
 • Thảo luận tổ chiều 21/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Cảnh sát cơ động, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông có ý kiến là cơ quan soạn thảo cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật hiện hành, góp phần tăng "tuổi thọ" của luật.
 • Tập trung nguồn lực để phục hồi nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
 • 14:04 21/10/2021
 • Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 21/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid 19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30.