Ðắk Nông đã có 52 sản phẩm OCOP

Cập nhật ngày: 12/01/2022 | 09:00 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2310 công nhận 11 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.

Năm 2021, Đắk Nông đã công nhận 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm hạng 4 sao, còn lại 3 sao. Tổng cộng, Đắk Nông đã có 52 sản phẩm OCOP, trong đó 6 sản phẩm hạng 4 sao, 46 sản phẩm 3 sao.

Sản phẩm quýt đường núi lửa của HTX Sản xuất Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú (Krông Nô) được công nhận đạt OCOP hạng 4 sao

Chủ thể các sản phẩm này đều được quyền sử dụng nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao để in, dán lên bao bì sản phẩm. Kết quả công nhận sản phẩm OCOP chỉ có giá trị trong vòng 3 năm, sau đó được đánh giá lại.

Hồng Thoan

3,502
Viết bình luận mới