Doanh thu sản phẩm OCOP Đắk Nông tăng bình quân 26%/năm

Cập nhật ngày: 11/03/2022 | 09:00 GMT+7

Theo Sở NN-PTNT, các sản phẩm OCOP có doanh thu tăng bình quân 26%/năm. Trong đó, một số sản phẩm có giá bán tốt hơn sau khi có chứng nhận OCOP.

Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Nông tham gia trưng bày tại một sự kiện quảng bá năm 2021

Thời gian qua, Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực triển khai Đề án OCOP. Kết quả, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 52 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (6 sản phẩm đạt 4 sao, 46 sản phẩm đạt 3 sao).

Tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP. Đến nay, Đắk Nông đã có 14 sản phẩm được lên sàn thương mại điện tử (sanocop.vn).

Tỉnh cũng đã lắp đặt bảng nhận diện cho 29 chủ thể có các sản phẩm OCOP. Các chủ thể cũng được hỗ trợ về thiết kế bao bì, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

     Kim Ngân

3,409
Viết bình luận mới