Gia Nghĩa thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với OCOP

Cập nhật ngày: 14/12/2020 | 08:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND thành phố Gia Nghĩa vừa ban hành Quyết định số 1352 phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030.

Đề án được xây dựng trên quan điểm, mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc trưng gắn với OCOP làm điểm nhấn thu hút khách du lịch, xây dựng thương hiệu cho thành phố.

Đến năm 2025, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) được xây dựng thành vùng có 1.000 ha cà phê sản xuất theo chuỗi

Đề án triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương; tạo ra nông sản chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.

Hồng Thoan

2,984
Viết bình luận mới