Ðắk Nông phấn đấu đến tháng 9/2022 có 80-90% phương tiện dán thẻ thu phí điện tử không dừng

Cập nhật ngày: 08/08/2022 | 09:19 GMT+7

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Cụ thể, các nhà đầu tư dự án, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện nhất cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9/2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn tỉnh Đắk Nông dán thẻ tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL 14) qua địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh vận động, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý gương mẫu thực hiện nghiêm việc dán thẻ cho phương tiện xe ô tô cá nhân để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 1/8/2022; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 1/8/2022.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải và UBND tỉnh đối với việc triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.

B.M

2,543
Viết bình luận mới