Ðắk Nông tiếp nhận, xử lý toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 08/08/2022 | 09:20 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 4200/UBND-KT về tiếp nhận, xử lý toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch-Đầu tư về triển khai tiếp nhận, xử lý toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Giao diện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư và các đơn vị có liên quan bố trí máy móc, thiết bị, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bình Minh

3,613
Viết bình luận mới