Tăng cường quản lý hoạt động tu bổ, phục hồi di tích

Cập nhật ngày: 28/03/2018 | 09:00 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1125/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Công trình xây dựng không phép trong vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: Báo Văn hóa

Văn bản nêu rõ, kể từ khi Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành đã đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý và chuyên môn của hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là hoạt động tu bổ di tích). Nhờ có trình tự, thủ tục rõ ràng và quy định cụ thể về việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế… nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và tổ chức tư vấn triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý và tu bổ di tích, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tại một số địa phương đã để xảy ra tình trạng tu bổ di tích không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định hoặc xây dựng công trình phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch.

Trước tình trạng nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo dangcongsan.vn

3,736
Viết bình luận mới