Các cuộc thi bổ trợ cho giáo dục

Cập nhật ngày: 09/05/2022 | 14:43 GMT+7

Việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi là những hoạt động thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thời gian qua việc tổ chức các hoạt động trên còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do nguồn kinh phí còn hạn chế.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song (Đắk Song) Phạm Bảo Ngọc, hàng năm theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung của ngành Giáo dục, các cơ sở giáo dục thường tổ chức rất nhiều cuộc thi, hội thi, kỳ thi như thi học sinh giỏi các cấp, thi tốt nghiệp THPT, thi nghề phổ thông…Mỗi đợt tổ chức, các trường chủ yếu trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nhưng nguồn chi này cũng còn hạn chế. Nhiều hoạt động do kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức cũng không được đầu tư mạnh như các cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Tại các đợt giám sát, khảo sát thực tế ở cơ sở của HĐND tỉnh, một trong những khó khăn được các cơ sở giáo dục đề cập đến nhiều cũng chủ yếu liên quan đến nguồn kinh phí triển khai các cuộc thi, hội thi, kỳ thi.

Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD-DT, nhiều cuộc thi, hội thi có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc thi lớn hiện nay vẫn chủ yếu là sử dụng kinh phí huy động. Điều này dẫn đến nhiều đơn vị chỉ tham gia mang tính hình thức, nên chất lượng đầu tư cho các cuộc thi chưa cao. Nhiều cuộc thi do hạn chế kinh phí nên học sinh cũng chưa có điều kiện được trải nghiệm, thể hiện hết năng lực của mình, nhất là các cuộc thi liên quan đến sáng tạo.

Từ thực tế trên, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 mới đây,  HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức tiền công thực hiện nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông, nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết quy định mức chi cụ thể đối với cán bộ coi thi tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nghị quyết quy định rõ mức tiền công thực hiện nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông, quy định mức tiền công cụ thể cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh các môn văn hóa; kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi các cấp quốc gia do tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi theo quy định của Bộ GD-ĐT thì tiền công cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi, cuộc thi, hội thi sẽ bằng 90% định mức tương ứng theo quy định.

Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong phạm vi triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành và hội thi, kỳ thi cấp huyện thì tiền công cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi, cuộc thi, hội thi vận dụng được tính bằng 80% định mức tương ứng.

Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp trường/trung tâm theo quy định thì mức chi cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi áp dụng 70% mức chi các kỳ thi, cuộc thi, hội thi theo quy định. Nghị quyết cũng nêu rõ, năm 2022 sẽ áp dụng 70% mức chi quy định, các năm tiếp theo mỗi năm sẽ tăng mức chi 10% cho đến khi đạt 100% mức chi quy định trong nghị quyết.

Quy định mức chi tại nghị quyết sẽ giúp ngành Giáo dục tăng cường chất lượng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng hàng năm

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục, việc ban hành nghị quyết sẽ bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và những người tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Nói một cách khác, ngành Giáo dục được tiếp sức về kinh phí khi triển khai tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngọc Dũng

9,576
Viết bình luận mới