Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2022-2023

Cập nhật ngày: 14/06/2022 | 17:43 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Có phụ lục danh mục kèm theo).

Cụ thể, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thông báo Danh mục sách giáo khoa đã được lựa chọn theo Quyết định này đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh được biết; sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, quy trình, hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa do đơn vị tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

>> Xem toàn văn Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.

Tường Mạnh

 

5,238
Viết bình luận mới