Thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí

Cập nhật ngày: 06/12/2021 | 09:27 GMT+7

Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục xác định hướng đi mới, với việc triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu hơn.

Hội viên đạt  22% dân số

Xác định tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Khuyến học tỉnh đã chú trọng xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố với 71/71 xã, phường, thị trấn tổ chức hội khuyến học cơ sở, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Toàn tỉnh có 700/781 chi hội khuyến học thôn, bon, buôn và tổ dân phố, tăng 70 chi hội so với năm 2015. Trong đó, một số huyện có số lượng thôn, bon, buôn, tổ dân phố có chi hội khuyến học cao như Đắk R’lấp, Đắk Glong, Cư Jút, TP. Gia Nghĩa…

Qua từng năm, số lượng hội viên ở các địa phương không ngừng tăng. Hầu hết hội viên tham gia tích cực không chỉ trong công tác xã hội mà đóng góp tích cực cho các quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi. Toàn tỉnh hiện có trên 144.000 hội viên/640.000 dân số, đạt tỷ lệ trên 22% so với dân số toàn tỉnh, tăng trên 51.200 hội viên so với năm 2015.

Các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh

Lan tỏa phong trào

Phong trào xây dựng xã hội học tập từng bước đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có trên 69.300 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 527 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 349 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục.

Các trung tâm học tập cộng đồng từng bước hoạt động theo phương châm “cần gì học nấy” đã thu hút đông đảo người lao động, thanh thiếu niên tham gia học nghề. Đến nay, 71 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Bình quân mỗi năm các trung tâm thu hút khoảng từ 10.000 đến 15.000 lượt người tham gia. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Khuyến học tỉnh đạt 8,4 tỷ đồng, góp phần trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Mil) thường xuyên thăm, động viên và tặng quà khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Vẫn còn những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Khuyến học thời gian qua cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Các hội khuyến học cơ sở có hầu hết cán bộ hội là lãnh đạo chính quyền làm kiêm nhiệm, không có lương hoặc phụ cấp. Cán bộ hội khuyến học cấp huyện chủ yếu là cán bộ thuộc phòng GD-ĐT kiêm nhiệm, trong khi nhiệm vụ chuyên môn nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động.

Nhận thức của một số cán bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội Khuyến học chưa thật sự sâu sắc. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn quỹ huy động ở các cấp quá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của công tác khuyến học, khuyến tài. Cán bộ cấp xã, cấp huyện thường xuyên luân chuyển, thay đổi nhân sự, ảnh hưởng đến quá trình nắm bắt và triển khai các hoạt động khuyến học.

Việc huy động các nguồn lực xã hội thông qua các chủ trương, biện pháp tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội để mọi người tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế. Nhận thức và hành động về vai trò, vị trí công tác hội ở một số cấp ủy, chính quyền còn khoảng cách, từ đó thiếu sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác hội ở cấp xã, các thôn, bon.

Công tác tuyên truyền, vận động từng nơi, từng lúc chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa phù hợp với từng vùng, từng đối tượng. Năng lực, kinh nghiệm công tác khuyến học của cán bộ hội, nhất là ở nhiều cơ sở và chi hội còn hạn chế, thiếu chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu.

Điều kiện, phương tiện hoạt động của hội ở các cấp còn khó khăn. Một số cơ sở hội ở cấp xã không được cấp kinh phí hoạt động. Công tác phát triển hội viên chưa cao, một số huyện, thành phố chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch vận động trên tỷ lệ dân số.

Đi vào chiều sâu

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 95% thôn, bon, buôn, tổ dân phố trở lên có chi hội khuyến học và hoạt động có hiệu quả. Toàn tỉnh phấn đấu đạt 25% hội viên so với dân số trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh, đẩy mạnh xây dựng công tác khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chính là con đường nâng cao dân trí, hướng đến thực hiện mục tiêu chung xóa đói giảm nghèo.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, năng động, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong triển khai các hoạt động để đi vào chiều sâu hơn.

Hội tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức quỹ khuyến học, trong đó mức quỹ khuyến học trung bình đạt 27.000 đồng/người dân.

  Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

4,103
Viết bình luận mới