Tôn vinh học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu

Cập nhật ngày: 28/10/2016 | 09:23 GMT+7

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Các học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đây là chương trình định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 năm một lần, nhằm góp phần động viên, khích lệ học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện tốt. Đồng thời, chương trình cũng góp phần giúp các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số trong văn hoá cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, 154 đại biểu đến từ 31 dân tộc, gồm 10 giảng viên, giáo viên có thành tích cao trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; 144 học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích cao trong học tập, thi đấu đã được tôn vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cho biết: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, trong 54 dân tộc có 53 dân tộc thiểu số, các thành phần dân tộc có số dân gần 11 triệu người, chiếm 13% dân số cả nước. Các dân tộc sống đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn thể hiện bản sắc đa dạng, phong phú về văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam… Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay, với những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, thế hệ trẻ Việt Nam cần luôn gắn bó mật thiết với những giá trị văn hóa truyền thống, với những phẩm giá của dân tộc mà nổi bật là tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc…

Thứ trưởng cũng khẳng định: Trong suốt thời gian đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số. Những năm qua, nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc nói chung và nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của các đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhóm nhân lực rất quan trọng, góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống của con người, giáo dục rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt Nam, kiến tạo, bồi đắp nhân lực cho ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, các trung tâm huấn luyện rà soát, tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ các học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Đồng thời, có những biện pháp quản lý, giảng dạy phù hợp, thiết thực trong điều kiện hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh, sinh viên, vận động viên sẽ làm lễ báo công dâng Bác; tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay đoàn kết” và đốt lửa trại...

Nguồn dangcongsan.vn

3,790
Viết bình luận mới