Triển khai chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cập nhật ngày: 27/10/2016 | 10:02 GMT+7

Ngày 24/10, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Thành phần được áp dụng là học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ kinh phí học tập và sách giáo khoa, vở viết.

Về hỗ trợ về kinh phí học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung đang học trong hệ thống trường đại học, cao đẳng trong nước, ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học.

Việc hỗ trợ kinh phí học tập nói trên, không áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng học văn bằng thứ hai. Đối với học sinh trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học. Không hỗ trợ cho học sinh học nghề thứ hai và không áp dụng đối với học sinh đang học trung cấp nghề trở lên hệ chính quy tập trung (kể cả liên kết đào tạo) tại các cơ sở dạy nghề công lập của tỉnh.

Đối với học sinh phổ thông, ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người DTTS khác và 80.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người DTTS tại chỗ, cấp 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết, mỗi học sinh cấp phổ thông được cấp phát 1 bộ sách giáo khoa theo chương trình quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu địa phương. Về vở viết, học sinh cấp tiểu học được hỗ trợ 14 cuốn/học sinh/năm học, loại vở 96 trang 5 ô ly; cấp THCS được hỗ trợ 20 cuốn/ học sinh/năm học, loại vở 96 trang 4 ô ly; cấp THPT được hỗ trợ 24 cuốn/học sinh/năm học, loại vở 96 trang 4 ô ly.

Bảo Ngọc

2,697
Viết bình luận mới