Những "địa chỉ đỏ" của Ðắk Nông

Cập nhật ngày: 31/08/2022 | 07:15 GMT+7

Những năm qua, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh luôn được bảo tồn. Điều này giúp khai thác tối đa nguồn sử liệu sinh động, gần gũi trong việc truyền lửa cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Di tích đồi 722 – Đắk Sắk ghi dấu ấn nhiều trận đánh ác liệt của lực lượng bộ đội chủ lực, quân, dân địa phương từ năm 1968 – 1975

Khu di tích căn cứ kháng chiến B4 lịch sử, nơi đây vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương, là nơi xây dựng lực lượng cách mạng và tham gia sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

Nhà ngục Đắk Mil do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1941 nhằm giam giữ những chiến sĩ cách mạng bị chúng coi là những tù nhân “đặc biệt nguy hiểm”, vì có tầm ảnh hưởng đến phong trào cách mạng

Di tích lịch sử Nhà ngục Đắk Mil trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Tiểu đoàn 840-Miền Đông Nam Bộ, được xây dựng năm 2013 và được tôn tạo, nâng cấp năm 2020

Nhà Bia tưởng niệm địa điểm bắt liên lạc Đường hành lang Bắc-Nam, đoạn Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ tại thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa

Nam Nguyễn

5,284
Viết bình luận mới