Bế mạc Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 17/06/2022 | 11:59 GMT+7

* Thống nhất thực hiện dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Sau phần khai mạc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026  tiếp tục thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Kỳ họp lần lượt thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Trong đó, đối với dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khẳng định, quốc lộ 14 là tuyến huyết mạch duy nhất kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TP. HCM. Để phá thế độc đạo về giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực Tây Nguyên thì việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đắk Nông - Bình Phước là hết sức cần thiết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai đúng các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án có chiều dài khoảng 140 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông khoảng 37,7 km, quy mô 6 làn xe. Để bảo đảm kịp thời triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất cân đối bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 14 nghị quyết. 

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành sẽ phá thế độc đạo và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Do đó, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh lưu ý thực hiện một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, đối với dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện các thủ tục về đất đai, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm thực hiện dự án ngay khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220617081813BM-KY-HOP-CHUYEN-DE2.mp4

 

Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trung ương, đồng thời cân đối, bố trí vốn đối ứng của địa phương để triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp sớm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra, nhằm phát huy tối đa nguồn lực đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

14 Nghị quyết được kỳ họp thông qua

- Thống nhất thực hiện dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước); cân đối bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả một phần kinh phí thực hiện dự án và đồng thuận giao UBND tỉnh Bình Phước  làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình  phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân bổ vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

- Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

- Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Đầu tư dự án Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ Ea T’ling, huyện Cư Jút.

- Đầu tư dự án Hồ số 2 và 3 xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

- Chủ trương đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

Nguyễn Hiền - Dương Phong

4,429
Viết bình luận mới