Công tác giám sát là khâu then chốt trong hoạt động của Quốc hội

Cập nhật ngày: 27/09/2022 | 14:27 GMT+7

Sáng 27/9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với Đoàn ĐBQH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai, cùng các ĐBQH tỉnh dự tại điểm cầu Đắk Nông.

Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai cùng các ĐBQH tỉnh dự tại điểm cầu Đắk Nông

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023; tham luận, thảo luận, đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội.

Căn cứ đặc điểm tình hình, năm 2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, năm 2023, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH và các cơ quan hữu quan tiếp tục quán triệt đường lối của Đảng về đổi mới phương thức, hoạt động trong công tác giám sát, xác định đổi mới giám sát là khâu then chốt; nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động giám sát trong mối quan hệ với công tác lập pháp. Mặt khác, để nâng cao chất lượng giám sát phải gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Giám sát phải xác định rõ được mục đích. Trong đó, nghiên cứu, xác định rõ các phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội với các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát; rà soát, tổng kết, nghiên cứu, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,313
Viết bình luận mới