Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 sát thực tế hơn

Cập nhật ngày: 07/12/2022 | 17:48 GMT+7

Chiều 7/12, Phiên họp thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Trong buổi chiều, phiên họp tập trung xem xét đối với các báo cáo trình Kỳ họp thứ 5 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Trong đó, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch 2023 của UBND tỉnh. Theo báo cáo, năm 2022 có 6/11 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch và 5/11 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch. Hầu hết ý kiến các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá việc thực hiện một số nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các ý kiến đại biểu cho rằng lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp dù có quy mô tăng đáng kể nhưng chưa tạo được sự đột phá về năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Dù tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý bảo vệ rừng nhưng tình hình vi phạm lâm luật, vẫn diễn ra phức tạp, với những con số đáng báo động. Việc quản lý các diện tích đất của các nông, lâm trường thu hồi bàn giao về địa phương quản lý còn thiếu chặt chẽ, chưa hoàn thành phương án để quản lý, sử dụng.

Thu ngân sách, đầu tư phát triển ước đạt kế hoạch đề ra nhưng chưa thật sự bền vững và chủ yếu từ thuế phát sinh đột biến của một số doanh nghiệp. Việc thu hút đầu tư vào tỉnh chưa đáng kể, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, năng lực thấp. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định.

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các nhóm chỉ tiêu năm 2022 sát thực hơn

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 sát thực hơn. Riêng về giải pháp năm 2023, ngoài các phương án mà UBND tỉnh đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, có những giải pháp đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

2,913
Viết bình luận mới