Hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 chặt chẽ, chất lượng

Cập nhật ngày: 08/12/2022 | 14:13 GMT+7

Sáng 8/12, Phiên họp thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Tại phiên họp, các đại biểu tiếp tục thảo luận, xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nhiều tờ trình, dự thảo được đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

Nhiều nội dung trong các dự thảo nghị quyết được đại biểu quan tâm thảo luận làm rõ trước khi thông qua

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cùng với thống nhất trình Kỳ họp thứ 5 xem xét, tuy nhiên các biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung, hoàn thiện một số nội dung. Trong đó, các đại biểu cho rằng ngoài 5 lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế - dân số, văn hóa - gia đình, thể dục - thể thao và du lịch như trong dự thảo, để bảo đảm trường hợp sau này thêm các danh mục khác đang chờ Trung ương hướng dẫn nên đề nghị sửa lại tên nghị quyết cho phù hợp. Dự thảo cũng cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý để bảo đảm quy định. 

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa những nội dung đã được thống nhất tại phiên họp để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5

Đối với Dự thảo thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 và Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, đại biểu đề nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với thực tế. Theo đại biểu, chỉ những dự án chưa quá 3 năm mà hiệu quả thì cho phép đưa vào danh mục chuyển tiếp thực hiện năm 2023. Những dự án quá 3 năm nhưng do nguyên nhân khách quan hoặc thực hiện không khả thi thì để lại. Đối với các dự án mới, nếu đủ tiêu chuẩn và tính khả thi sẽ phê duyệt. Các dự án mà các huyện, thành phố chưa phê duyệt thì loại bỏ khỏi danh mục.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị các Ban HĐND tỉnh phối hợp với đơn vị soạn thảo rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung đã được thống nhất qua phiên họp vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện. Các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết phải được hoàn thiện sớm để trình Kỳ họp thứ 5 xem xét.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

3,039
Viết bình luận mới