Khắc phục hạn chế, làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 13/09/2021 | 08:56 GMT+7

Nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh không phải là vấn đề cũ nhưng vẫn là chủ đề được đại biểu quan tâm thảo luận nhiều tại Phiên họp thứ 2 của Thường trực HĐND tỉnh mới đây. Trong đó, công tác chuẩn bị cho kỳ họp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Vẫn "điệp khúc" chậm

Theo nhận định của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu, hầu hết các kỳ họp đều phát huy dân chủ, có nhiều đổi mới, nhất là trong quá trình điều hành cuộc họp. Các kỳ họp đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận những hạn chế thuộc chức trách của UBND tỉnh và sẽ có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các kỳ họp

Tuy nhiên trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, khắc phục. Cụ thể, công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo, mặc dù đã thống nhất cho ý kiến trước khai mạc kỳ họp 5 tháng nhưng vẫn còn một số tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi chậm so với thời gian quy định. Hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định, nhất là các tờ trình, dự thảo nghị quyết về đầu tư công, làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, khảo sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Điển hình, tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, đến sát ngày tổ chức, cơ quan chức năng mới gửi tờ trình về công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, gây bị động cho công tác chuẩn bị nội dung. Một số dự thảo nghị quyết chất lượng chưa cao, quá trình xây dựng chưa rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thẩm tra và việc xem xét của Thường trực HĐND tỉnh. Vì vậy, nhiều tờ trình dự thảo buộc phải để lại hoàn chỉnh và trình kỳ họp sau.

Một số báo cáo đánh giá chưa đầy đủ các lĩnh vực, số liệu giữa các cơ quan, đơn vị về cùng một nội dung chưa thống nhất. Việc đăng ký bổ sung một số nội dung trình kỳ họp còn chậm, thậm chí gần sát ngày thẩm tra của các ban hoặc cận ngày tổ chức kỳ họp mới đăng ký bổ sung.

Điển hình, tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 13 dự án đầu tư công mở mới giai đoạn 2021-2025. Một số báo cáo giải trình của UBND tỉnh liên quan đến đề án, dự thảo nghị quyết gửi về HĐND tỉnh còn chậm, cận sát ngày kỳ họp mới gửi, ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu của đại biểu.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế

Liên quan đến những hạn chế trong công tác chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho rằng, nếu không khắc phục thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bước tiếp theo của việc tổ chức kỳ họp, dẫn đến bị động, đại biểu có ít thời gian nghiên cứu để thẩm tra…Việc chuẩn bị, bổ sung chậm các tờ trình, dự thảo thời gian qua là chính xác, một phần do các yếu tố khách quan như phải cập nhật tình hình phát sinh trong thực tiễn. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì cơ quan soạn thảo cần chịu trách nhiệm và UBND tỉnh tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc để khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, qua kỳ họp cho thấy sự phối hợp giữa UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh chưa thật sự cao nhất có thể, nên đôi lúc giữa hai bên có các ý kiến trái chiều nhau. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung nâng cao hơn nữa sự phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhất là chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nhất các tờ trình, dự thảo để trước khi trình kỳ họp đã có sự thống nhất cao giữa các bên.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quốc Đông cũng đề nghị, để nâng cao chất lượng chuẩn bị kỳ họp thì cần tổ chức kiểm điểm, chỉ ra các hạn chế, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục sát hơn, hiệu quả hơn. Nhiều dự thảo nghị quyết chuyên đề thực tế cho thấy có chất lượng chưa cao, trong đó một phần là do đơn vị soạn thảo chưa nắm chắc các nguyên tắc, quy định, phạm vi áp dụng, dẫn đến khi thẩm tra có nhiều ý kiến trái chiều.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan cùng phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh

Nghị quyết phải thống nhất cao

Đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho rằng, hiện nay có một số nghị quyết hết thời hạn áp dụng nhưng chưa có nghị quyết mới thay thế, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng được thụ hưởng. Đơn vị liên quan phải đánh giá lại hiệu quả thực hiện nghị quyết, xây dựng dự thảo mới phù hợp hơn hoặc đề xuất kéo dài nghị quyết gối đầu trước để bảo đảm thời gian thụ hưởng của các đối tượng liên quan.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trong việc nêu ra các hạn chế cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục hạn chế trong công tác chuẩn bị cho các kỳ họp.

Đồng chí Lưu Văn Trung khẳng định, mục tiêu của việc ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ sự phát triển, mang lợi ích cho Nhân dân. Vì vậy, các vấn đề đặt ra đều phải có sự thống nhất cao trước khi ban hành. Nếu chuẩn bị kỹ từ chấp bút, kiểm tra trước khi trình thẩm tra, thẩm tra kỹ thì sẽ hạn chế được tối đa các ý kiến trái chiều khi đưa ra kỳ họp.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo phải nghiên cứu sâu sắc, phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị liên quan để rút nghiệm, có các giải pháp khắc phục, trước mắt là chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

2,189
Viết bình luận mới