Khắc phục tình trạng trình các văn bản tờ trình, dự thảo, báo cáo chậm trễ

Cập nhật ngày: 19/10/2021 | 16:19 GMT+7

Ngày 19/10, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV tổ chức phiên họp thứ 4 nhằm xem xét, cho ý kiến các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề; xem xét các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đại biểu phân tích làm rõ nhiều nội dung trong các tờ trình, dự thảo của UBND tỉnh

Trong buổi sáng, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết: Danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021; Cập nhật, điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2021-2025 và các dự thảo nghị quyết kèm theo điều chỉnh 4 dự án; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy hoạch chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện các tờ trình, dự thảo theo nội dung đã thống nhất tại phiên họp

Buổi chiều, các đại biểu xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh như: Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ; Phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường của Trung ương năm 2021; Bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị; Bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; Bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý, những số liệu chưa chính xác trong từng tờ trình, dự thảo và đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo trình kỳ họp chuyên đề HĐND thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ lại những vấn đề đã nêu tại phiên họp để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo theo quy định, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong việc trình các văn bản tờ trình, dự thảo, báo cáo như các kỳ họp trước đây.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,516
Viết bình luận mới