Khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 05/05/2022 | 09:11 GMT+7

Sáng 5/5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2, với sự tham dự của 45/52 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra một ngày nhằm xem xét 7 nội dung quan trọng

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nội dung quan trọng do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình và tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Sau thời gian tập trung triển khai thực hiện, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu khai mạc:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20220505111641KY-HOP-CHUYEN-DE-LAN.mp4

 

Kỳ họp có 45/52 đại biểu tham dự

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã phát sinh một số vấn đề cấp bách, cần sớm được HĐND tỉnh xem xét, thông qua để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Do vậy, việc tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2 là cần thiết, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và kịp thời triển khai các quy định mới của Trung ương.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn

Vì vậy, các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn để HĐND tỉnh quyết nghị các cơ chế, chính sách, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

3,283
Viết bình luận mới