Ngày mai, 28/6 HĐND tỉnh Đắk Nông họp chuyên đề lần thứ 4

Cập nhật ngày: 27/06/2022 | 17:39 GMT+7

Theo kế hoạch, ngày mai, 28/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 để quyết nghị, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và giải quyết một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

 

Đức Diệu

2,827
Viết bình luận mới