Trong các ngày 13-15/12 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV

Cập nhật ngày: 08/12/2021 | 16:47 GMT+7

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông, trong các ngày 13-15/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước, tình hình  thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022; báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  năm 2020; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban  HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi  hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi  phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021,  phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Cùng với nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2021, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 18 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên  UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. 

Tường Mạnh

1,064
Viết bình luận mới